[./index.html]
[./contact.html]
[./projecten.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van

Thermische isolatie
VIT is een kenniscentrum voor thermische isolatie.wij geven u een onderbouwd advies over soorten en- dikten isolatiesoorten die kunnen worden gebruikt
voor een specifiek probleem. In bestaande situaties kunt u door ons een infrarood meting laten verzorgen of de isolatie zijn isolerende eigenschappen nog bezit.

Met name in de koeltechniek waarbij het aanbrengen van een dampdichte
laag essentieel is heeft VIT een goede naam opgebouwd.

Lawaaibestrijding
Lawaai op de werkplek is zeker niet bevorderlijk voor sfeer en prestaties,
maar kan veel meer schade veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat waar onder lawaaiige omstandigheden wordt gewerkt, het ziekteverzuim
veel hoger ligt dan in “stillere” bedrijven.

Lawaai is schadelijk voor de gezondheid met alle gevolgen van dien, blootgesteld staan aan een geluidsniveau hoger dan 90 dB(A) kan ertoe
lijden dat men na verloop van tijd een deel van het geluidsspectrum niet
meer horen kan.

Brandpreventie
Tijdens en na een brand kan er veel leed ontstaan en zijn financiƫle- en milieugevolgen vaak niet te overzien. Daarom worden eisen van de wetgever en verzekeraars aan de brandveiligheid steeds hoger gesteld.
Om de brandveiligheid te waarborgen dienen alle doorvoeringen van leidingen, kabelgoten en luchtkanalen die door de brandwerende scheidingsconstructie’s gaan dezelfde brandwerendheid te bezitten als de scheidingsconstructie zelf.

Om de gebouwen op langere termijn brandveilig te houden bieden wij u een periodieke controle aan, wij stellen een gedetailleerd rapport op inclusief een prijsopgave voor het herstellen van eventuele gebreken.